«ساخت‌وسازهای خودسر باعث آلودگی هوای کابل شده است»

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد آقای میوندی همچنان گفت که خامه‌بودن جاده‌ها، نبود ترانسپورت منظم شهری، کمبود ساحات سبز، عدم دسترسی به برق منظم و استفاده از مواد سوخت آلوده‌کننده در فصل زمستان به‌ویژه زغال سنگ از دیگر عواملی است که سبب آلودگی شهر کابل شده است. نوشته «ساخت‌وسازهای خودسر باعث آلودگی هوای کابل شده است» اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید