مراسم انتقال، پیکر ناکامورا ۰۳:۳۰پس از ظهر امروز برگزار خواهد شد

قرار است مراسم بدرقه و انتقال، پیکر داکتر تیتسو ناکامورا به جاپان با اشتراک رئیس جمهور محمداشرف غنی پس از چاشت امروز در کابل برگزار شود. ریاست جمهوری افغانستان در خبرنامۀ گفته است که این مراسم ساعت ۰۳:۳۰ برگزار خواهد شد. همسر و دختر ناکامورا که برای انتقال پیکرش به کابل آمده اند، شام دیروز جمعه با رئیس جمهور اشرف غنی در ارگ دیدار کردند. رئیس جمهور غنی‌گفته است، پروژه‌های که ناکامورا در ولایت‌های ننگرهار و کنر اجرا کرده، به نامش مسمی خواهند شد. افراد مسلح ناشناس چهارشنبه گذشته بر موتر حامل داکتر ناکامورا در شهر جلال آباد حمله کردند. او زخمی شد و سپس درگذشت. ناکامورا از چندین سال به این سو در اجرای برنامه‌های موثر از جمله توسعه زراعت در افغانستان نقش مهم ایفا کرده بود.  
رادیو آزادیبیشتر بخوانید