نماینده ایران در امور افغانستان از سفر هیأت طالبان به تهران به اشرف غنی معلومات داد

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد آقای طاهریان در ادامه گفته است تهران از روند صلحی که حکومت‌محور باشد و به مالکیت و رهبری حکومت افغانستان به پیش برده شود، حمایت می‌کند. نوشته نماینده ایران در امور افغانستان از سفر هیأت طالبان به تهران به اشرف غنی معلومات داد اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید