جواد، صحت حمام! | طنز

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد یک روز صبح با عصبانیت صابون و شامپو‌ی خود را می‌گیرد و راهی حمام می‌شود. وقتی اولین قف شامپو را به موهایش می‌زند، متوجه می‌شود که موهایش خیلی پاک بوده. همان‌جا به یاد می‌آورد که شب حمام کرده بوده. عصبانی می‌شود و به فکر آن پنجاه افغانی می‌افتد که از روی حواس‌پرتی باید به حمامی تحویل بدهد. بعد برای این‌که پنجاه افغانی‌اش کم‌تر حرام شده باشد، تصمیم می‌گیرد خیلی دیر به حمام بماند. این دیر ماندن به نفع جواد تمام می‌شود. نوشته جواد، صحت حمام! | طنز اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید