مرور یک پرونده؛ چرا خانواده‌ی زهرا خاوری دادگاه را باخت؟

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد الیاس یورش، فیلم‌سازی که اخیرا در حال تهیه‌ی مستندی در مورد زهرا خاوری است و پرونده‌ی خودکشی او را از ابتدا تا انتها تعقیب کرده، می‌گوید که دعوای خانواده‌ی زهرا خاوری با استاد دانشگاه کابل، «یک مبارزه‌ی نابرابر» بود. به قول او در یک طرف این دعوا یک خانواده‌ی روستایی بدون «حمایت و پشتوانه‌ی سیاسی» قرار داشت و در طرف دیگر یک سیستم بزرگ به نام دانشگاه کابل و نظام تحصیلی افغانستان. نوشته مرور یک پرونده؛ چرا خانواده‌ی زهرا خاوری دادگاه را باخت؟ اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید