میلر و خالد در سفری به جوزجان با دوستم در مورد امنیت شمال صحبت کردند

روزنامه اطلاعات روز - مردم سالاری را پدید می آورد بشیراحمد ته‌ینج، سخن‌گوی حزب جنبش ملی در صفحه رسمی فیس‌بوک خود نوشته است که در این دیدار روی بهبود امنیت بحث و گفت‌وگو شده است. نوشته میلر و خالد در سفری به جوزجان با دوستم در مورد امنیت شمال صحبت کردند اولین بار در روزنامه اطلاعات روز پدیدار شد.
اطلاعات روزبیشتر بخوانید