اعزام 53 سرباز بوسنی و هرزگوین به افغانستان

طی مراسمی نظامی، 53 سرباز بوسنی و هرزگوین برای انجام ماموریت در قالب نیروهای ناتو به افغانستان اعزام شدند.
آناتولیبیشتر بخوانید