سکات میلر به جنرال دوستم مدال قهرمانی داد

فرمانده نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان امروز در جوزجان به عبدالرشید دوستم، دو مدال اهدا کرد.
سپوتنیکبیشتر بخوانید