اهدای دو مدال از سوی فرمانده حمایت قاطع ناتو به جنرال دوستم

سخنگوی حزب جنبش ملی افغانستان می گوید که جنرال  اسکات میلر،  فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان دو مدال را به جنرال دوستم، معاون اول ریاست جمهوری اهدا کرده است. بشیر احمد ته ینج با بیان این خبر گفته است که فرمانده عمومی نیروهای حمایت قاطع ناتو در افغانستان دو مدال را به […]
خبرنامهبیشتر بخوانید