غنی: تاسیسات، تجهیزات و وسایط نظامی در سطح ولسوالی‌ها ارزیابی شود

رییس جمهور غنی می گوید که یک ارزیابی همه‌جانبه از تأسیسات، تجهیزات و وسایط نظامی در سطح ولسوالی‌ها انجام شود تا بر اساس این ارزیابی، کمبودی‌ها و نیازمندی‌ها روشن گردد و روی یک طرح به خاطر رفع نیازمندی‌ها کار شود. ارگ ریاست جمهوری گفته است که رییس جمهور غنی امروز دوشنبه(۱۱قوس) در نشستی با معینان […]
خبرنامهبیشتر بخوانید