آلبایراک: شتاب رشد اقتصاد ترکیه ادامه خواهد داشت

وزیر خزانه‌داری و دارایی ترکیه تاکید کرد که با توجه به کاهش هزینه‌ها، افزایش شاخص‌های اعتماد و رشد صنعتی کشور، شتاب رشد اقتصاد ادامه خواهد یافت.
آناتولیبیشتر بخوانید