رهبری حکومت پیروزی نیروهای ارتش در مارجه هلمند را تبریک گفت

صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری در توییتر اش نگاشته است: “رهبری حکومت افغانستان، پیروزی های اخیر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور در برابر گروه طالبان را در ولسوالی مارجه ولایت هلمند تبریک می گوید.”
رشدبیشتر بخوانید