نشورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» را پیشنهاد کرده‌است

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می‌گوید انتخابات ریاست جمهوری، از مدیریت رهبری کمیسیون‌ مستقل انتخابات خارج شده و اعلان نتایج سیاسی مورد قبول آنان نخواهد بود. د The post نشورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری، طرح ایجاد «حکومت مشارکت ملی انتخابات محور» را پیشنهاد کرده‌است appeared first on ویب سایت خبری کلید گروپ.
کلیدگروپبیشتر بخوانید