ادامه اعتراضات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی در ولایات فاریاب و تخار

در ادامه اعتراضات هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی به رهبری داکتر عبدالله عبدالله امروز نیز در ولایات تخار و فاریاب هزاران تن علیه آنچه که «تقلب کمیسیون انتخابات» عنوان شد، تظاهرات برپا کردند. هزاران تن از هواداران دسته انتخاباتی ثبات و همگرایی امروز دوشنبه در اعتراضی علیه کمیسیون انتخابات و تیم انتخاباتی دولت ساز […]
خامهبیشتر بخوانید