شورای نامزدان ریاست جمهوری: برای خروج از بحران حکومت مشارکتی ایجاد شود!

شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری می گوید، در حال حاضر، افغانستان وارد بحران شده و نیاز است تا برای خارج شدن از آن، حکومت مشارکتی ایجاد شود. شورای نامزدان انتخابات ریاست جمهوری امروز دوشنبه(۱۱قوس) در یک نشست خبری، طرح پیشنهادی تشکیل “حکومت مشارکت ملی انتخابات محور” را توضیح داد. احمدولی مسعود، نامزد ریاست جمهوری در […]
خبرنامهبیشتر بخوانید