افزایش 17 درصدی آمار ورود گردشگران به آنتالیا

آنتالیا، یکی از محبوب ترین مقاصد گردشگری ترکیه بین 1 ژانویه و 30 نوامبر سال‌جاری از 15 میلیون و 37 هزار و 331 گردشگر استقبال کرد.
آناتولیبیشتر بخوانید