سفیر هند، پاکستان را عامل ناامنی‌های افغانستان و منطقه خواند

وینی کمار؛ سفیر هند در کابل می‌گوید که تروریزم تمام منطقه از جمله افغانستان و هند را تحت تأثیر قرار می‌دهد و پاکستان باید علیه گروه‌های تروریستی اقدام کند. آقای کومار روز شنبه، ۳۰ نوامبر در مؤسسه مطالعات صلح افغانستان گفت که در حدود ۴ دهه اخیر شاهد بوده‌اند که تروریزم هند و افغانستان را …
افق نیوزبیشتر بخوانید