برگزاری جشنواره سرتاسری شعر و نقاشی صلح در کابل

جشنواره سرتاسری شعر و نقاشی صلح، از سوی موسسه رسانه یی و تحقیقاتی شایان، در پوهنتون کابل برگزار گردید. The post برگزاری جشنواره سرتاسری شعر و نقاشی صلح در کابل appeared first on ویب سایت خبری کلید گروپ.
کلیدگروپبیشتر بخوانید