گروگان آزادشده از بند طالبان درباره مصیبت‌های اسارت حرف زد؛ هرگز امید را از دست ندادم

یکی از استادان دانشگاه آمریکایی افغانستان که اخیراً طی یک مبادله از اسارت طالبان آزاد شد، درباره "مصیبت‌های طولانی و پرپیچ و خم" دوره اسارتش حرف زده است. دو استاد دانشگاه در سال ۲۰۱۶ در شهر کابل ربوده شدند و برای حدود سه سال در بند گروه طالبان بودند.
بی بی سیبیشتر بخوانید