گروگان آزاد شده استرالیایی: به طالبان احترام زیادی قایلم

استاد استرالیایی تبار دانشگاه امریکایی کابل گفت، که از طالبان نفرت ندارد و برای برخی از آن‌ها نیز احترام زیادی قایل است.
سپوتنیکبیشتر بخوانید