ولسوالی مارجه پس از ۴ سال از وجود طالبان پاکسازی شد

به گزارش خبرگزاری رشد، در خبرنامه وزارت دفاع ملی آمده است که نیروهای ملی دفاعی و امنیتی دو هفته پیش عملیات پاکسازی ولسوالی مارجه را راه اندازی کردند که در نتیجه این عملیات ها این ولسوالی پس از ۴ سال از وجود طالبان به گونه کامل پاکسازی شد.
رشدبیشتر بخوانید