عاملان سوءاستفاده جنسی دانش‌آموزان مدارس لوگر فورا بازداشت و محاکمه شوند

جمعی از فعالان و نهادهای حقوق کودکان در افغانستان خواهان بازداشت و محاکمه عاملان سواستفاده جنسی از دانش‌آموزان در مکاتب/مدارس ولایت لوگر شده‌اند. حدود دو هفته پیش، دو فعال مدنی در ولایت لوگر در مصاحبه با رسانه‌ها از وجود "حلقه‌ای از کودک‌آزاران" در شش مکتب این ولایت پرده برداشتند.
بی بی سیبیشتر بخوانید