واکنش جدی کمیسیون انتخابات به مظاهره «ثبات و همگرایی»

کمیسیون مستقل انتخابات در واکنش به مظاهره و خواست مظاهره کنند گان مبنی بر باطل کردن 300هزار رای بدون بایومتریک، گفته است که هیچ رایی بدون «بررسی» باطل نمی شود. به گزارش خبرگزاری خاورمیانه، کمیسیون مستقل انتخابات از دسته های انتخاباتی خواسته است تا اجازه شمارش آرا در هفت ولایت باقیمانده را نیز به آنها […]
خاورمیانهبیشتر بخوانید