اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان با هم تفاهم‌نامه امضا کردند

اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان تفاهم‌نامه توانمندسازی بخش خصوصی را با ولایت کابل به امضا رساند. جان آقا نوید، سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزادی گفت هدف از امضای این تفاهم‌نامه مشارکت بخش خصوصی در پروژه‌های مهم اقتصادی ولایت کابل و اجرای این پروژه‌ها است. او افزود: "پروژه‌های مختلف مثل سرک‌سازی، ساختمان‌سازی، احداث پل‌ها و پارک‌های تفریحی می‌باشد." به گفته آقای نوید، در سال جاری به ارزش بیشتر از دو میلیارد افغانی پروژه‌های ولایت کابل در حال اجرا است که از بودجه ولایت کابل تمویل می‌شود. آقای نوید می‌گوید، با اجرای این تفاهم‌نامه برای صدها تن در کابل زمینه کار فراهم می‌شود.  
رادیو آزادیبیشتر بخوانید