طالبان باشنده گان بی گناه ولسوالی جوند را با ماین های زمینی محاصره کردند

طالبان این ولسوالی ولایت بادغیس را با ماین های زمینی محاصره کرده اند که مانع خروج باشنده گان و جلوگیری از رسیدن مواد غذایی و تجهیزات صحی به نیازمندان می شوند.
آسیابیشتر بخوانید