طالبان بیش از ۱۰۰ جنگجو را در عملیات های امنیتی مشترک در زابل از دست دادند

نیروهای مشترک افغان طی یک عملیات امنیتی دو ماهه، تلفات و خسارات گسترده مالی را به جنگجویان طالب در ولایت زابل وارد کردند.
آسیابیشتر بخوانید