وزارت دفاع: قاتل سه قاضی دادگاه پکتیا در ولایت لوگر کشته شد

وزارت دفاع ملی کشور اعلام کرد یک عضو گروه طالبان که سه روز قبل در ولایت لوگر سه قاضی و یک کارمند دادگاه استیناف ولایت پکتیا را به قتل رسانده بود، در ولایت لوگر کشته شد. این وزارت با نشر خبرنامه ای گفته که چهار طالب مسلح به شمول یک قوماندان کلیدی شان به نام […]
بخدیبیشتر بخوانید