سرپرست وزارت خارجه افغانستان با سفیر امریکا ملاقات کرد

ادریس زمان سرپرست وزارت خارجۀ افغانستان و جان بس سفیر امریکا در کابل در بارۀ پروسۀ صلح افغانستان بحث کردند.  آنها به روز پنجشنبه (۱۶عقرب) دیدار کردند.  به اساس خبرنامۀ وزارت خارجۀ افغانستان، در این دیدار روی پروسۀ صلح به رهبری و مالکیت افغان‌ها تأکید شد.  در خبرنامه به نقل از سفیر امریکا گفته شده که سهم‌گیری ایالات متحده امریکا در این پروسه به معنی انحصار روند صلح نیست و این به افغان‌ها ارتباط می‌گیرد تا در مورد آیندۀ‌شان تصمیم بگیرند.  گفت‌وگوها میان طالبان و امریکا پس از نُه دَور، در ماه سپتمبر لغو شد.  دونالد ترمپ رئیس جمهوری ایالات متحده امریکا این گفت‌وگو‌ها را پس از آن لغو کرد که در حملۀ طالبان یک سرباز امریکایی و ۱۱ تن دیگر در کابل کشته شدند.
رادیو آزادیبیشتر بخوانید