غنی در باکو: بعضی همسایه‌های افغانستان اصول جنبش عدم تعهد را نقض می‌کنند

رئیس جمهوری افغانستان در نشست سران جنبش عدم تعهد در باکوی آذربایجان گفته که اصول جنبش عدم تعهد توسط بعضی از کشورهای همسایه افغانستان نقض می‌شود. هرچند آقای غنی از کشوری نام نبرده ولی قبل از این اسلام آباد را متهم به حمایت از شورشیان و دخالت در امور افغانستان کرده است.
بی بی سیبیشتر بخوانید