جایگاه شعر سیمین بهبهانی در آهنگ‌های احمدظاهر

وحید پیمان زمانی‌که تصمیم به نوشتن این مقاله را گرفتم، ابتدا با سعید حقیقی به تماس شدم. چون یادم آمده بود که سعید حقیقی، رونامه‌نگار پیش‌کسوت کشور در سفری به تهران با سیمین بهبانی دیدار کرده بود. از سعید حقیقی تنها چیزی که پرسیدم این بود:‌«با وصف همه محبتی که احمدظاهر به شعر سیمین داشت، …
هشت صبحبیشتر بخوانید