شهر کهنه ولسوالی ینگی‌قلعه تخار پس از چهار سال به تصرف دولت درآمد

۸صبح، کابل: شهر کهنه ولسوالی ینگی‌قلعه ولایت تخار پس از چهار سال و  شش ماه به تصرف نیروهای دولتی درآمد. وزارت دفاع ملی با اعلام این خبر گفته است که یکی از پایگاه‌های اساسی گروه طالبان شهر کهنه ولسوالی ینگی‌قلعه تخار بود که از چنگ این گروه خارج شده است. این وزارت در خبرنامه‌ای که …
هشت صبحبیشتر بخوانید