بانک انکشاف آسیایی برای توسعه بند ‌دهله ۳۴۸،۷۸ میلیون دالر کمک نمود

 بانک‌ انکشاف آسیایی به منظور مدیریت بهتر آب در ولایت کندهار‌، ۳۴۸.۷۸میلیون دالر کمک های بلاعوض به حکومت افغانستان اهدا نمود.  این کمک برای توسعه‌ی منابع آبی در ولایت قندهار
وادصمبیشتر بخوانید