سازمان ملل: حمله بر مراکز رای‌دهی و افراد ملکی نقض قانون بین‌المللی و جنایت جنگی است

سازمان ملل: حمله بر مراکز رای‌دهی و افراد ملکی نقض قانون بین‌المللی و جنایت جنگی است
مدنیتبیشتر بخوانید