ستاره بخت فرامرز تمنا در آسمان هرات

  پس فروپاشی تیم آقای اتمر شخصیت‌های مطرح سیاسی هرات مانند رحیمی، اسماعیل خان و… در تکت‌های انتخاباتی حضور ندارند. یاران انتخاباتی اشرف غنی از لحاظ پایگاه اجتماعی سبک اند و داکترعبدالله عبدالله نیز تا هنوز نتوانسته هم حزبی‌های هراتی خود را در این دور انتخابات در کنار خود داشته باشد. همچنان چهره‌های با طرز […]
آرمانبیشتر بخوانید