آشتی‌ناپذیری حکمتیار با افغانستان جدید

مصاحبۀ گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی و نامزد ریاست‌جمهوری با طلوع‌نیوز، بازتاب گسترده‌یی یافت. حکمتیار در مصاحبۀ یک‌ونیم ساعته، دربارۀ جنگ و صلح
فارسی روبیشتر بخوانید