آغاز کار چهار پروژه زراعتی به ارزش ۲۶ میلیون افغانی در سمنگان

مسئولان در‌ ریاست زراعت، آبیار‌ی ومالداری ولایت سمنگان از آغاز کار چهار پروژه زراعتی به ارزش مجموعی ۲۶ میلیون افغانی در‌ این ولایت خبر می‌دهند. به گفته این مسئولان، این
وادصمبیشتر بخوانید