میرزا امام ویردی (بیردی) اوزبیک مبارزی نستوه از تبار آزادی‌خواهان

مردم افغانستان با خصوصیت‌های بارز آزادی‌خواهی و استعمارستیزی شهرۀ جهان اند. موقعیت استراتیژیک جغرافیایی میهن ما در درازای تاریخ آن را در معرض تهاجمات، جنگ‌ها و گذرگاه سلطه‌ جویان و لشکرکشی های بزرگ قرار داده است. از این رو، این سرزمین و مردم آن از اثر تجاوزات و جنگ‌های متجاوزین سلطه­جو و استعمارگر متحمل تلفات […] نوشته میرزا امام ویردی (بیردی) اوزبیک مبارزی نستوه از تبار آزادی‌خواهان اولین بار در خبرگزاری رصد. پدیدار شد.
رصدبیشتر بخوانید