آغاز نشرات دوباره‌ی یک رادیوی خصوصی در غزنی

رادیوی خصوصی سماع، پس از یک توقف چندروزه به دلیل تهدیدهای طالبان، نشرات‌اش را از سر گرفت.
کابل مانیتوربیشتر بخوانید