تاییدی یوناما از کشته‌شدن غیرنظامیان در حمله هوایی لوگر

دفتر هیات معاونت سیاسی ملل متحد در افغانستان (یوناما) می‌گوید که در حمله‌ی هوایی نیروهای طرف‌دار دولت در لوگر نُه غیرنظامی قربانی شده اند.
کابل مانیتوربیشتر بخوانید