چالش اقتصادی هزاره‌ها؛ عوامل و راه‌حل‌ها

محمد عارف محب مقدمه انسان به تناسب پیچیدگی وجودی اش، خواست‌ها و نیازهای فراوان دارد. این خواست‌ها دارای رده‌بندی است. برخی خیلی ضرور و برای انسان حیاتی است و برخی در رده‌های بعدی قرار می‌گیرند. تردیدی نیست که در میان امور حیاتی و درجه اول که حیات آدمی به آن وابسته است، خوراک، پوشاک و […] نوشته چالش اقتصادی هزاره‌ها؛ عوامل و راه‌حل‌ها اولین بار در خبرگزاری رصد. پدیدار شد.
رصدبیشتر بخوانید