کشف یک انباربزرگ مواد انفجاری درولایت زابل

وزارت امور داخله اعلام نموده که یک انباربزرگ مواد انفجاری درولایت زابل کشف واز بین برده شده است.
افغان نیوزبیشتر بخوانید