خلیل‌زاد برای دیدار با عبدالله و غنی وارد کابل شد

زلمی‌ خلیل‌زاد، نماینده ویژه امریکا در امور صلح افغانستان برای بحث و گفت‌وگو با رهبران حکومت وحدت ملی وارد کابل شده است.
افغان نیوزبیشتر بخوانید