نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | دوشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۷

خبرگزاری صنا خبرگزاری صنا - آخرین اخبار افغانستان و جهان به گزارش خبرگزاری صنا، بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز دوشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۷ از این قرار است: نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | دوشنبه ۲۰ حوت ۱۳۹۷
صنابیشتر بخوانید