نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | سه شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۷

خبرگزاری صنا خبرگزاری صنا - آخرین اخبار افغانستان و جهان بر اساس معلومات صرافان سرای شهزاده کابل، نرخ اسعار رایج خارجی در مقابل پول افغانی امروز سه شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۷ از این قرار است: نرخ اسعار خارجی در مقابل پول افغانی | سه شنبه ۲۱ حوت ۱۳۹۷
صنابیشتر بخوانید