ad

رویترز: دولت امریکا خواهان انتقال زندانیان باقی‌مانده‌ی طالب به بازداشت خانگی شد

صبح کابل


رویترز: دولت امریکا خواهان انتقال زندانیان باقی‌مانده‌ی طالب به بازداشت خانگی شد

خبرگزاری رویترز، گزارش داده است که برخی از دیپلمات‌های امریکایی، پیشنهاد داده اند تا به منظور شکست بن‌بست در پروسه‌ی تبادله‌ی زندانیان، زندانیان باقی‌مانده‌ی طالب به جای آزادی کامل، به بازداشت خانگی منتقل شوند.

خبرگزاری رویترز، به نقل از سه مقام ارشد امریکایی، نوشته است که این پیشنهاد، به منظور دریافت راه‌حل مناسبت برای بن‌بست به میان آمده در پروسه‌ی تبادله‌ی زندانیان است.

بر اساس این گزارش، زلمی خلیل‌زاد، نماینده‌ی ویژه‌ی امریکا برای صلح افغانستان، در سفری به کابل، بر رهبران حکومت و طالبان، فشار وارد کرده تا هرچه زودتر، بن‌بست در پروسه‌ی تبادله‌ی زندانیان را شکسته و گفت‌وگوهای صلح را آغاز کنند.

خبرگزاری رویترز، به نقل از منابع دیگری، نوشته است، یکی از گزینه‌های دیگری که از سوی امریکا به دولت افغانستان پیشنهاد شده، این است که ۴۰۰ زندانی طالب آزاد شوند، اما هیچ خبری از آزادی آن‌ها منتشر نشود.

گفتنی است که تا کنون، دولت افغانستان و گروه طالبان، در این باره چیزی نگفته اند.

source: https://subhekabul.com/?p=33054

به اشتراک بگذارید
آمار جهانی کرونا

ad

بیشتر بخوانید