ad

جان باختن ۱۶ تن در نتیجه سیلاب‌ها در ننگرهار

طلوع نیوز


source: https://tolonews.com/fa/afghanistan/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%86-%DB%B1%DB%B6-%D8%AA%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%AA%DB%8C%D8%AC%D9%87-%D8%B3%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%A8%E2%80%8C%D9%87%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D9%86%DA%AF%D8%B1%D9%87%D8%A7%D8%B1

به اشتراک بگذارید
آمار جهانی کرونا

ad

بیشتر بخوانید